Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers

Bent u commissaris van de Koning, burgemeester of voorzitter van een waterschap? Krijgt u een signaal van een mogelijke integriteitsschending door een politieke ambtsdrager? Overweegt u om een integriteitsonderzoek uit te laten voeren?
Dan kunt u het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers inschakelen voor advies. Zo kunt u signalen van mogelijke integriteitsschendingen adequaat behandelen. Komt het tot een onderzoek, dan houdt u hier zelf de regie en de verantwoordelijkheid over.

Alert, onafhankelijk en vakkundig

Het Steunpunt biedt alert, onafhankelijk en vakkundig advies over de aanpak van mogelijke integriteitsschendingen. Ook als u snel moet handelen. Neem contact op met het Steunpunt.

Advies aanvragen

Bel 070-376 5950
Het Steunpunt doet zelf geen onderzoek. U kunt hier geen vermoedens van mogelijke misstanden melden.
Waar kunt u een vermoeden van een misstand wel melden?

Nieuwsbrief CAOP

Meld je aan en ontvang 16 keer per jaar onze digitale nieuwsbrief
Aanmelden

Contact

afbeelding Hans Groot
Hans Groot
Steunpunt Integriteitsonderzoek
h.groot@caop.nl
tel: 070 376 59 50