Over het Steunpunt

Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers is in het leven geroepen door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 1 januari 2015 is het Steunpunt operationeel. Het Steunpunt is onderdeel van het CAOP.

Voor wie?

Het Steunpunt adviseert commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen. Bij een signaal van een mogelijke integriteitsschending door een politieke ambtsdrager, zijn zij meestal de opdrachtgever tot integriteitsonderzoek. Soms overweegt de volksvertegenwoordiging om zelf opdracht te geven tot een onderzoek. Zij kan het Steunpunt dan ook inschakelen voor advies.

Wat doet het steunpunt?

Het Steunpunt adviseert over de aanpak van mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers. Dit advies richt zich vooral op de manier waarop een goed integriteitsonderzoek moet verlopen.
 
Het Steunpunt inschakelen kan vanaf het eerste signaal van een mogelijke integriteitsschending. Dit stelt bestuurders in staat om van begin af aan weloverwogen beslissingen te nemen. Het Steunpunt doet zelf geen onderzoek. Bestuurders blijven zelf verantwoordelijk voor de gekozen aanpak en uitvoering.
 
Aanvullende taken van het Steunpunt zijn:

  • algemene voorlichting geven over de aanpak van integriteitsschendingen
  • contacten met het onderzoeksveld onderhouden
  • geanonimiseerd de relevante casu├»stiek registreren
  • nieuwe ontwikkelingen, trends en patronen signaleren

Over het CAOP

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. Met oog voor de belangen van werkgevers en werknemers maakt CAOP werken bij de overheid, in het onderwijs en de zorg uitdagender, gezonder en veiliger. Ca. 200 professionals realiseren dit met excellente diensten en projecten voor onze vele opdrachtgevers met enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid. Iedere dag weer. Iedere dag meer.