Waar kunt u een vermoeden van een misstand wel melden?

Het Steunpunt doet geen onderzoek naar integriteitsschendingen.
In alle gevallen is het mogelijk om anoniem misstanden te melden via De Vertrouwenslijn.

Werkt u bij de overheid en gaat uw melding over uw eigen organisatie? Dan volgt u de meldprocedure van uw organisatie. Uw leidinggevende is het eerste meldpunt. Kunt u of wenst u hiervan geen gebruik te maken, dan kunt u vaak ook terecht bij een vertrouwenspersoon. Kunt u geen gebruik maken van de meldpunten in uw organisatie? Dan kunt u terecht bij het Huis voor klokkenluiders. Hier kunt u ook een misstand melden, wanneer deze niet (adequaat) wordt behandeld en afgedaan in uw eigen organisatie. Twijfelt u over melden, of heeft u vragen over de meldprocedure? Vraag dan advies aan het Huis voor klokkenluiders.

Bent u burger, dan kunt u uw vermoeden van een misstand melden bij de betreffende organisatie. Veel organisaties vermelden op hun website op welke manier u dit kunt doen. Bent u via uw werk in aanraking gekomen met een mogelijke misstand in een andere organisatie? Dan kunt u zich laten adviseren door het Huis voor klokkenluiders.