Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers

De integriteitswijzer biedt een helder overzicht van de wet- en regelgeving ten aanzien van de integriteit van politiek ambtsdragers. De integriteitswijzer biedt daarnaast inspiratie en doet aanbevelingen om het onderwerp regelmatig en op een boeiende manier op de agenda te kunnen houden.               

De integriteitswijzer heeft meerdere doelen. Ten eerste om u in één oogopslag een overzicht te bieden van de wet- en regelgeving ten aanzien van de integriteit van politieke ambtsdragers. De Integriteitswijzer vult met dit overzicht de recent tot stand gekomen handreiking van het ministerie van BZK voor politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen, aan. Ten tweede kan de Integriteitswijzer u helpen bij het op- of bijstellen van een eigen gedragscode voor uw politieke ambtsdragers en aanbevelingen om het onderwerp op de agenda en dus levend te houden.

Downloaden of bestellen

Hieronder kunt de Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers downloaden. Als u dit document wilt uitprinten kunt u dat het beste op A2-formaat papier laten printen of als (gratis) uitvouwbrochure bestellen via steunpuntintegriteit@caop.nl.