Hoe werkt het?

U kunt contact opnemen met het Steunpunt voor een telefonisch gesprek met een adviseur. Dit gesprek vindt plaats op dezelfde dag of tijdens de volgende werkdag.

Intake

Tijdens dit gesprek krijgt u op hoofdlijnen informatie over de aanpak van een mogelijke integriteitsschending, en eventueel een persoonsgericht integriteitsonderzoek. Ook wordt samen met u vastgesteld of het noodzakelijk is om uw specifieke casus in detail te bespreken.

Vervolggesprek

Voor een gedetailleerd gesprek over de casus volgt een tweede afspraak. Zo mogelijk bezoekt de adviseur u voor dit persoonlijke vervolggesprek. Tijdens dit tweede gesprek kunt u in detail ingaan op de te nemen vervolgstappen.

Vertrouwelijke informatie

Voor het delen van vertrouwelijk informatie zijn beveiligde faciliteiten aanwezig. Deelt u a.u.b. geen vertrouwelijke informatie (per post of per e-mail) voordat u hierover telefonisch contact heeft gehad.