Tonen van de Top

1-06-2016

Topambtenaren overschatten hun eigen ethisch leiderschap. Ze denken dat ze een duidelijk voorbeeld zijn en genoeg ethische sturing geven. Medewerkers beleven dat echter heel anders.
Topambtenaren moeten daarom meer moeite doen om zichtbaar te zijn als voorbeeldfiguur, zich vaker en explicieter uitlaten over integriteit en actiever leiding geven aan het integriteitsbeleid. De top moet zowel de juiste toon aanslaan als zich echt tonen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ┬┤Tonen van de Top┬┤ dat dr. Leonie Heres (Radboud Universiteit/ Universiteit Utrecht) in opdracht van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP heeft uitgevoerd. Het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie van 130 wetenschappelijke artikelen en diepte-interviews  met twintig directeuren en secretarissen in alle lagen van de publieke sector. Op basis van de resultaten zijn diverse aanbevelingen voor topmanagers en andere betrokken partijen geformuleerd.

Auteur(s)

Leonie Heres

Download

 Tonen van de Top (1.6 MB)

Publicatiedatum

Expertise

Integriteit

Sector

Overheid

Opdrachtgever

CAOP Integriteit