Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2017: De Motiverende Overheid

1-11-2017

De politiek zou de komende jaren meer kunnen volgen of de kwaliteit van het openbaar bestuur is toegenomen. Daarover is in het regeerakkoord geen expliciete ambitie opgenomen. Bij de laatste kabinetten was dat wel het geval, maar toen stonden personele krimp en efficiency centraal. Dit staat onder andere in de vierde Staat van de Ambtelijke Dienst 2017. De vijf bijzondere leerstoelen van het CAOP brengen elke twee jaar de STAD uit. Daarin staan onafhankelijke en kritische beschouwingen over de ontwikkelingen in de overheid en combineert wetenschappelijke analyses met ervaringen uit de praktijk. Deel I maakt de balans op van de voorgenomen veranderingen uit het vorige regeerakkoord. Deel II gaat over ‘de motiverende overheid’ en laat zien hoe gemeenten, provincies en waterschappen dit vertalen in personeelsbeleid en nieuwe werkwijzen.

Auteur(s)

Jaap Uijlenbroek e.a.

Download

 Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2017: De Motiverende Overheid (1.8 MB)

Publicatiedatum

Expertise

Arbeidsvoorwaarden Diversiteit Integriteit

Sector

Overheid

Opdrachtgever

Stichting De Leerstoelen