Onderzoeksprotocol Onderzoeksraad Integriteit Overheid

1-09-2014

Op 1 oktober 2012 is de Onderzoeksraad Integriteit Overheid ingesteld. De Onderzoeksraad hecht aan laagdrempelige procedures voor de melders in dienst van de overheid/publieke sector. Dit betekent: voor alle werknemers in dienst van de overheid geldt één onderzoeksloket, één procedure, één definitiekader en één en dezelfde rechtsbescherming. De Onderzoeksraad heeft in dit kader CAOP Research gevraagd ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van een onderzoeksprotocol. Het protocol is inmiddels tot stand gekomen in goede samenwerking met juristen van ABB, met de leden van de Onderzoeksraad zelf en met medewerking van vergelijkbare onderzoeksinstanties.

Download

Rapport Onderzoeksprotocol Onderzoeksraad Integriteit Overheid 

Publicatiedatum

Expertise

Conflictbemiddeling Integriteit

Sector

Overheid

Opdrachtgever

Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO)