Minister Ollogren reikt eerste Veiligheidspakket uit aan nieuwe burgemeester

5-02-2019

Minister Kajsa Ollogren (BZK) heeft op 4 februari het eerste Veiligheidspakket voor burgemeesters uitgereikt aan de nieuwe burgemeester van het Gelderse Heerde, Jacqueline Koops-Scheele. Vanaf nu krijgt elke burgemeester dit pakket met daarin informatie over preventieve maatregelen rond woning en werk, over ondermijning en wat te doen als er daadwerkelijk sprake is van een bedreiging. Het pakket is een initiatief van het Netwerk Weerbaar Bestuur, waarin ook het CAOP en het daarbij ondergebrachte Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers participeren. Daarnaast nemen organisaties zoals de VNG, de Kring van CdK’s en de bestuurdersverenigingen van politieke partijen deel.  

Inhoud Veiligheidspakket

Het Veiligheidspakket voor burgemeesters biedt vooral startende burgemeesters een overzicht aan informatie en ondersteuning vanuit het Netwerk Weerbaar Bestuur rond hun persoonlijke veiligheid. Het is specifiek bedoeld als bewustwording en het belang van preventieve acties, zonder dat er sprake is van dreiging. Maar er zit ook informatie voor als er wel een gevoel van onveiligheid optreedt. De informatie in het Veiligheidspakket is bondig:

  • Zelfscan persoonlijke veiligheid, Woningscan en veiligheidsgesprek door het CCV
  • Training ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders’ door het Opleidingsinstituut DJI
  • Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur
  • Aangifte en schadeverhaal
  • Stelsel Bewaken en Beveiligen
  • Debriefing en nazorg na incident
  • Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers

BZK verspreidt het pakket via de kabinetten van de commissarissen van de Koning. Ook zal er met (oud-)burgemeester over doorgesproken worden.

Netwerk Weerbaar Bestuur

De partners vinden het onacceptabel dat politieke ambtsdragers met agressie en geweld te maken hebben. Naast het risico van de aantasting van democratische besluitvorming heeft dat ook grote persoonlijke impact op de slachtoffers. Politieke ambtsdragers moeten optimaal beschermd worden tegen invloeden, die de integriteit en veiligheid aantasten en zij moeten voldoende handelingsperspectief hebben. Zij moeten ook niet-integer gedrag weerstaan en doorzien. Het netwerk beoogt daarom het zorgen voor ‘een weerbaar bestuur met politieke ambtsdragers die open in de samenleving kunnen staan en hun functie veilig en integer kunnen en zullen uitoefenen, daarbij ondersteund door een weerbaar ambtelijk apparaat.’ Het netwerk krijgt nog een eigen website. 

Hans Groot, adviseur Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers: 'Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke integriteit en moeten in korte tijd beslissen over bijvoorbeeld onderzoek. Dat is kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat zij weten dat zij heel snel onafhankelijk en bruikbaar advies krijgen, als zij daarom vragen.' 

Meer informatie

Nieuw veiligheidspakket voor burgemeesters (BZK, 4 februari 2019)
Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers
CAOP en expertise integriteit