Integrity Management in the public sector, the Dutch approach

1-01-2016

Hoe ziet de Nederlandse aanpak van integriteit eruit? Welke lessen kunnen Europese landen leren? De Engelstalige bundel ┬┤Integrity management in the public sector, the Dutch approach┬┤ beschrijft en duidt het Nederlandse integriteitssysteem vanuit drie perspectieven: beleid, praktijk en wetenschap. Het eerste deel gaat in op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen het integriteitssysteem. Het tweede deel omschrijft de ervaringen die organisaties hebben met integriteitsmanagement. Het laatste deel omvat enkele academische reflecties op integriteitsmanagement in Nederland. Het boek is verschenen onder redactie van Leo Huberts (VU) en Alain Hoekstra (BIOS) in opdracht van CAOP Integriteit. 

Auteur(s)

Leo Huberts en Alain Hoekstra

Download

 Integrity Management in the public sector, the Dutch approach (745 KB)

Publicatiedatum

Expertise

Integriteit

Sector

Overheid

Opdrachtgever

CAOP Integriteit