Integriteit in 2025: Wat zijn de nieuwe vraagstukken?

6-11-2018

Welke typen integriteitsincidenten gaan in de nabije toekomst de agenda bepalen en wat betekent dat voor integriteitsbeleid en hernieuwde bewustwording? Over deze vragen gaan bijzonder hoogleraren Zeger van der Wal en Barend Barentsen met u in gesprek tijdens het seminar ‘Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken’ op 12 december 2018.

Integriteitsincidenten zijn van alle tijden. Door technologische, demografische en juridische trends ontstaan nieuwe typen integriteitsdilemma's en integriteitsschendingen waar we beleidsmatig nog niet altijd een antwoord op hebben gevonden. Dat wordt misschien ook wel steeds lastiger gezien de aard van deze nieuwe typen integriteitskwesties.

Netwerksamenleving

Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar op de Albeda Leerstoel bij de Universiteit Leiden en het CAOP, geeft als voorbeeld de vraagstukken rondom de netwerksamenleving. ‘Waar overheidsmanagers goed over moeten nadenken, is wat de netwerksamenleving betekent voor integriteit. In deze netwerksamenleving komen beleid en diensten steeds meer in coproductie tot stand. Zijn overheidsmanagers dan ook medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun maatschappelijke en private partners? Zo ja, hoe dekt u dat af en hoe organiseert u dat? Zo nee, hoe legt u dat uit aan burgers en hoe reageert u als een van de partners in uw netwerk over de schreef gaat? Het openbaar bestuur wordt daar toch altijd extra op aangekeken, zo werkt dat nu eenmaal.’

Meer informatie

Het seminar ‘Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken’ is bestemd voor werkenden in de brede publieke sector. Denk aan sociale partners, bestuurders, HRM, integriteitsfunctionarissen, OR-leden, adviseurs, werkgevers en werknemers en wetenschappers. Het seminar is op 12 december 2018, van 16.00 tot 17.00 uur bij het CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag. Na afloop is er een borrel. U kunt zich kosteloos aanmelden door het registratieformulier in te vullen.