Handreiking Integriteitsinfrastructuur voor Bestuurlijke integriteit

1-07-2015

Hoe kunnen bestuurders omgaan met integriteitsvraagstukken? En hoe kan integriteit concreet vorm worden gegeven in de publieke sector? Deze handreiking faciliteert bestuurders bij het vormgeven van samenwerking tussen bestuurders en volksvertegenwoordigers op het gebied van integriteit. De handreiking zet een ┬┤integriteitsinfrastructuur┬┤ uiteen die door BIOS/CAOP is ontwikkeld. De infrastructuur ondersteunt bij de uitwerking van een integrale benadering van integriteit, waarin zowel de stimulerende, preventieve en repressieve kant als de borging zijn opgenomen. Het gaat hierbij niet primair om de integriteit van politieke partijen of individuele politici, maar van het bestuurlijke domein van het openbaar bestuur.

Auteur(s)

BIOS

Download

 Handreiking Integriteitsinfrastructuur voor Bestuurlijke integriteit (761 KB)

Publicatiedatum

Expertise

Integriteit

Sector

Overheid

Opdrachtgever

CAOP Steunpunt Politieke Ambtsdragers