BIOS Jaarboek Integriteit 2014

1-11-2014

Integriteitsbeleid vereist samenwerking door de gehele organisatie. De integriteitsfunctionaris moet hierin primair een
coördinerende rol vervullen. Het is zijn taak om te komen tot afstemming tussen alle actoren en te zorgen voor samenhang in het integriteitsbeleid. Het netwerk voorkomt dat integriteitsfunctionarissen er alleen voor komen te staan, versterkt het beleid, draagt bij aan de implementatie daarvan en voorziet in een manier om de zorg voor integriteit duurzaam in de gehele organisatie te verankeren. In het BIOS Jaarboek Integriteit 2014 stelt het integriteitsnetwerk zich voor.

Auteur(s)

Edgar Karssing en Alain Hoekstra

Download

 BIOS Jaarboek Integriteit 2014 (653 KB)

Publicatiedatum

Expertise

Integriteit

Sector

Overheid

Opdrachtgever

CAOP Integriteit